Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 158
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,090,441
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  เที่ยวทั่วไทย
ศึกษาดูงานเกาะช้าง จ. ตราด 4 วัน 3 คืน
[19 เมษายน 2551 12:08 น.]จำนวนผู้เข้าชม 14688 คน
 
 
โปรแกรมศึกษาดูงาน ตราด ( เกาะช้าง ) - จันทบุรี - ระยอง
เดินทางโดยรถโค้ช VIP 4 วัน 3 คืน
วันแรก        เลย – จันทบุรี
19.00 น.  รถโค้ชปรับอากาศ รับคณะ เดินทางสู่ จ .จันทบุรี
วันที่สอง จันทบุรี ตราด แหลมงอบ เกาะช้าง
08.00 น.    เดินทางถึง จ.จันทบุรี บริการอาหารเช้า
 
ลงเรือเฟอรี่สู่หมู่เกาะช้าง ประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ ถึง 52 เกาะ เรียงรายอยู่ในน่านน้ำทะเลตราด เกาะช้างได้รับการขนานนามว่า เกาะสวรรค์แห่งภาคตะวันออก แนวชายหาดทอดยาว ศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้หายาก
ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่เกาะหวาย ชมสวนผลไม้และวิถีชุมชนดั้งเดิมที่หมู่บ้านบางเบ้า สัมผัสสภาพป่าดงดิบน้ำตกคลองพลู พัก รีสอร์ทบนเกาะช้าง
วันที่สาม เกาะช้าง – ตราด – จันทบุรี
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำคณะเที่ยวชมธรรมชาติชายหาดของเกาะช้าง
10.00 น. ลงเรือเฟอร์รี่ ข้ามไปยังฝั่งอ.แหลมงอบ เดินทางผ่านเข้าสู่ตัวเมืองตราด บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารออกเดินทางตรงสู่เมืองแกลง จ.ระยอง
12.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 น. ศึกษาดูงานด้านการจัดการการเกษตรชุมชน ณ หมู่บ้านจำรุง ต.เนินค้อ อ. แกลง จ.ระยอง เป็นที่รู้จักในนาม มหาวิทยาลัย
ชาวบ้าน
นำชมกระบวนการจัดการด้านการผลิตและแปรรูปเกษตรชุมชน
 
15.00 น. เดินทางสู่ จ. จันทบุรี
16.30 น. เข้าพักโรงแรม เรือนดุสิต จ.จันทบุรี ( หรือระดับเดียวกัน )  
18.00 น. รับประทานอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ จันทบุรี อ่าวคุ้งกระเบน ( โครงการพระราชดำริ )
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. นำคณะสู่ อ่าวคุ้งกระเบน ศึกษาดูงานด้านการจัดการป่าชายเลน โครงการพระราชดำริ
12.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 น. ชมการแสดงของปลาโลมาที่แสนรู้ ณ โอเอซิส ซีเวิลด์  เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้งเป็นของฝาก ก่อนเดินทางกลับ
15.00 น. เดินทางกลับ จ. เลย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารเสี่ยวเสี้ยว ที่ จ. นครราชสีมา
24.00 น. เดินทางถึง จ.เลย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
อัตราค่าบริการ            ( คณะเดินทาง 40 ท่าน ) 
ผู้ใหญ่    ท่านละ 6,900      บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน )ท่านละ 5,000      บาท
 พักเดี่ยวเพิ่ม                                         ท่านละ 1,600      บาท
 อัตรานี้รวม  
-         ค่ารถโค้ช VIP  
-        ค่าโรงแรมที่พัก ( พักห้องคู่ )  
-        ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  
-    ค่าเรือโดยสาร  
-        ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดเส้นทาง  
-         ค่าประกันภัยในการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท  
หมายเหตุ   
- โปรแกรมดังกล่าวข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
   
     
    
                             
                                                    
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                  
              
              
                                
                      
                   
         
                               
              
                                            
               
      
                               
                               
              
                              
              
              
           
            

[ +zoom ]

[ +zoom ]
เที่ยวทั่วไทย
- แม่ฮ่องสอน-ปาย...(2 คืน) [19 เมษายน 2551 12:08 น.]
- แม่ฮ่องสอน - ปาย (3 คืน) [19 เมษายน 2551 12:08 น.]
- เกาะเต่า-เกาะนางยวน [19 เมษายน 2551 12:08 น.]
- ภูเก็ต [19 เมษายน 2551 12:08 น.]
- สุราษฎร์ธานี [19 เมษายน 2551 12:08 น.]
- อุบลราชธานี อีสานใต้ [19 เมษายน 2551 12:08 น.]
- อยุธยา [19 เมษายน 2551 12:08 น.]
- ตลาดร่มหุบ - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ชะอำ [19 เมษายน 2551 12:08 น.]
- ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ชะอำ [19 เมษายน 2551 12:08 น.]
- เกาะกูด [19 เมษายน 2551 12:08 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY