Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 19
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,093,318
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  เที่ยวทั่วไทย
ท่องเที่ยวเมืองพัทยา เมืองแห่งแสงสีของท้องทะเล
[5 พฤษภาคม 2551 12:30 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4690 คน
วันแรก เลย – พัทยา
19.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ.จุดนัดหมาย
20.00 น.  ออกเดินทางมุ่งสู่ เมืองพัทยา
วันที่สอง   พัทยา - เกาะล้าน – เมืองจำลอง – ชมโชว์อัลคาซ่า
08.00 น. รับประทานอาหาร
09.30 น. นำคณะไปท่าเรือ เตรียมเดินทางสู่เกาะล้าน
10.30 น. ขึ้นเรือมุ่งสู่เกาะล้าน
11.15 น. ถึงเกาะล้าน เดินเล่นตามชายหาด พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารจากนั้นคณะสามารถพักผ่อน เล่นน้ำทะเลที่สวยใสของเกาะล้านได้อย่างสบายใจ
16.00 น.  ขึ้นเรือกลับสู่พัทยา
16.45 น.  นำคณะชมเมืองจำลอง
18.00 น. เช็คอินที่โรงแรม Natural Park Beach Resort&Spa ( หรือระดับเดียวกัน )
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 น. นำคณะไปชมการแสดง อัลคาซาร์ คาบาเรต์
21.00 น. กลับที่พัก
วันที่สาม   พัทยา - อันเดอร์ วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา -  ตลาดหนองมน - เลย
07.00 น. รับประทานอาหาร
09.00 น. เข้าชมอันเดอร์วอร์เตอร์เวิลด์(Underwater World Pattaya)
10.00 น. เดินทางไป ตลาดหนองมน เป็นแหล่งรวมของกินของฝากจากเมืองชล
12.00 น.  รับประทานอาหาร
13.00 น.  เดินทางกลับ จ . เลย
18.00 น.  รับประทานอาหารระหว่างทาง
24.00 น. เดินทางถึง จ .เลย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ ( สำหรับคณะ 50 ท่านขึ้นไป )
ผู้ใหญ่ ( พักคู่ )  ท่านละ                  4,950      บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ                  3,900      บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ                  1,000      บาท
อัตรานี้รวม  
 
-          ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  VIP
-          ค่าที่พัก 1 คืน
-          ค่าอาหารตามรายการ
-          ค่าเรือข้ามไป-กลับเกาะล้าน
-         ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ
-         ค่ามัคคุเทศก์
-          ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 200,000
อัตรานี้ไม่รวม  
 
-     ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าซักรีด
-          ค่า VAT 7% ( ถ้ามี )
เงื่อนไข  
  -          กรุณาจองและชำระล่วงหน้า 50 % ก่อนการเดินทาง 2 สัปดาห์ ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 1 สัปดาห์
  
  
เที่ยวทั่วไทย
- แม่ฮ่องสอน-ปาย...(2 คืน) [5 พฤษภาคม 2551 12:30 น.]
- แม่ฮ่องสอน - ปาย (3 คืน) [5 พฤษภาคม 2551 12:30 น.]
- เกาะเต่า-เกาะนางยวน [5 พฤษภาคม 2551 12:30 น.]
- ภูเก็ต [5 พฤษภาคม 2551 12:30 น.]
- สุราษฎร์ธานี [5 พฤษภาคม 2551 12:30 น.]
- อุบลราชธานี อีสานใต้ [5 พฤษภาคม 2551 12:30 น.]
- อยุธยา [5 พฤษภาคม 2551 12:30 น.]
- ตลาดร่มหุบ - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ชะอำ [5 พฤษภาคม 2551 12:30 น.]
- ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ชะอำ [5 พฤษภาคม 2551 12:30 น.]
- เกาะกูด [5 พฤษภาคม 2551 12:30 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY